71 750 37 83biuro@coderia.plul. Stanisławowska 55, 54-611 Wrocław

Usługi

Wdrożenia

Dostarczamy usług obejmujące zarządzanie pełnym cyklem wdrożeniowym. Wspieramy procesy od etapu analizy przedwdrożeniowej, poprzez dostarczenie rozwiązania i sprzętu, migrację danych, szkolenia użytkowników, uruchomienie systemu, aż do asysty technicznej i merytorycznej po zakończeniu projektu.

Integracja

Integracja to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii. Celem integracji jest zbudowanie efektywnego i bezpiecznego systemu, który zapewni szybki dostęp oraz niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej.

Programowanie

Programujemy dodatkowe funkcjonalności i rozszerzenia systemu. Definiujemy zaawansowane składniki wynagrodzeń (również bezpośrednio w języku C#), tworzymy i modyfikujemy wydruki i zestawienia, tworzymy i modyfikujemy cechy, taski oraz workery.

Migracja danych

Podczas realizacji prac wdrożeniowych nowego systemu informatycznego zwykle pojawia się potrzeba przeniesienia danych z używanego dotychczas programu. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji daje możliwość zachowania ciągłości pracy i realizacji założonych celów.

Serwis

Po zakończeniu procesów wdrożeniowych, nasi partnerzy biznesowi mają możliwość stałego skorzystania z naszego wsparcia. Dzięki podpisaniu umowy na opiekę serwisową nad system ERP, możemy zaoferować pakiet dedykowanych usług.
Działamy w oparciu o nowoczesne narzędzia komunikacyjne, wsparcie świadczymy w trybie zdalnym lub na miejscu.

Szkolenia

Aby zapewnić wysoki poziom wiedzy praktycznej użytkowników, oferujemy szkolenia różnego stopnia zaawansowania z obsługi funkcjonalności oferowanych programów. Szkolenia kierowane są do pracowników na każdym stanowisku, które zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne przy wykonywaniu codziennych zadań . Proponujemy również szkolenia kierowane do administratorów zainteresowanych uzyskaniem umiejętności pozwalających na dostęp do pełnej kontroli nad systemem.