enova365
dla dużych przedsiębiorstw

enova365 w swojej ofercie posiada innowacyjne rozwiązanie dla dużych firm oraz korporacji. program dla dużych przedsiębiorstw zostało dostosowane do równolegle zachodzących procesów oraz tempa pracy. Program dla dużych firm enova365 odpowiada na potrzeby dużych organizacji. Każdego dnia ułatwia ich codzienną pracę. Wielofirmowość i wieloodziałowość to funkcje w enova365 dla dużych firm. One wspierają zarządzanie przedsiębiorstwami o złożonych strukturach organizacyjnych.

Business Intelligence pozwala udostępniać analizy i raporty współpracownikom. Dzięki temu analitycy mogą korzystać z ulubionego narzędzia przedstawiania danych. Workflow i DMS w enova dla dużych firm ułatwia i upraszcza zarządzanie organizacją. Daje możliwość zmiany struktury organizacyjnej oraz ścieżki. Za ich pomocą można ją dopasować do indywidualnych potrzeb danej firmy. Ponadto oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw ułatwia pracownikom dostęp do powierzonych zadań.

enova dla dużych firm to doskonałe narzędzie, które ułatwia pracę wielu obszarów przedsiębiorstwa.  Automatyzuje procesy  kadrowo-płacowe, controllingowe, finansowe, magazynowe, a także związane z rozliczaniem projektów, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi. Oprogramowanie enova365 to możliwość elastycznej konfiguracji oraz dopasowanie do potrzeb danego przedsiębiorstwa czy korporacji

Zalety programu dla dużych firm

Przepisy

System enova365 daje gwarancję zgodności
z obecnie obowiązującymi przepisami, co zapewnia firmie bezpieczeństwo. W odpowiednim czasie wprowadza aktualizacje.

Integrowalność

Możesz zintegrować system enova365
z dotychczasowo posiadaną infrastrukturę IT bez konieczności wymiany pozostałych programów
i rozwiązań.

Mobilność

Możliwość zarządzania firmą za pomocą każdego urządzenia (komputer, tablet, smartfon), a także
w instalacjach lokalnych, online
oraz w chmurze.

Licencja na oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw

Oprogramowanie ERP enova365 w wersji platynowej to mnóstwo funkcjonalności oraz gama możliwości konfiguracyjnych. System można dostosować również pod zakres dostępu  użytkowników do oprogramowania dla dużej firmy. Niezwykle elastyczna oferta enova365 dla dużych przedsiębiorstw pozwala skomponować odpowiednio do danego przedsiębiorstwa liczbę stanowisk, model na liczbę użytkowników czy model opłat, który nazwano modelem serwerowym.

Model serwerowy systemu ERP enova365 dla dużych firm to taki, w którym określona zostaje maksymalna liczba użytkowników, którzy będą korzystać z oprogramowania w danej firmie. Następnie należy dopasować wszystkie obszary działalności, którymi firma chce zarządzać w swoim przedsiębiorstwie. Licencja serwerowa daje dostęp do wszystkich obszarów objętych licencją każdemu użytkownikowi. Ponadto, jeśli liczba pracowników firmy się zwiększy, wówczas można rozszerzyć licencję, by dać dostęp do oprogramowania enova365 również nowym pracownikom przedsiębiorstwa.

Licencja programu dla dużych przedsiębiorstw to idealne rozwiązanie dla firm, które zatrudniają minimum 25 pracowników, którzy będą mieć dostęp do oprogramowania oraz wybiorą minimum dwa obszary działania spośród: CRM, Produkcji, Projektów, Kadr Płac, Księgowości, Handlu, BI oraz Workflow.