enova365 dla jednostek budżetowych

enova365
dla jednostek budżetowych

System ERP enova365 dla jednostek budżetowych i administracji publicznej to rozwiązanie, które wpisuje się w indywidualne potrzeby i specyfikę pracy tych właśnie podmiotów.

Oprogramowanie enova365 to świetne rozwiązanie dla szpitali i ośrodków zdrowia, uczelni wyższych, organów samorządu terytorialnego, instytucji kultury, zakładów użyteczności publicznej czy organów administracyjnych. Narzędzie to wykorzystuje wspólną bazę danych modułów, które zostały zintegrowane. Każdy z nich ułatwia i wspomaga codzienne zadania w określonym obszarze działalności firmy. W ten sposób daje obraz przejrzystej ewidencji dochodów i wydatków.

enova365 Jednostki Budżetowe ułatwia przegląd zdarzeń gospodarczych, które zostały sklasyfikowane w budżecie. Wspomaga prowadzenie księgowości zgodnie z aktualnymi przepisami z ustawy o rachunkowości. Ułatwia przygotowania planów wydatków i dochodów oraz kontrolę zaangażowania środków budżetowych czy realizację planów.

Funkcjonalności systemu
enova365 dla jednostek budżetowych

Plan
wydatków

Możliwość przygotowywania planów wydatków, a także ich wprowadzania korekty i kontroli.

Rejestrowanie dokumentów

Sprawna rejestracja dokumentów i ich podział oraz zaklasyfikowanie do klasyfikacji budżetowych.

Klasyfikacja budżetowa

Rozliczania wynagrodzenia są przyporządkowywane według klasyfikacji budżetowych.

Schematy
dokumentów

Schematy dokumentów automatyzują proces przypisywania dokumentów.

Przelewy

Możliwość przygotowywania i eksportowania przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej do bankowości elektronicznej.

Zapłaty


System sam automatycznie przyporządkowuje i księguje zapłaty na podstawie klasyfikacji budżetowych.

Sprawozdania

enova365 dla jednostek budżetowych automatycznie generuje sprawozdania budżetowe wykorzystując Analizy MS Excel.

Oprogramowanie enova365
dla jednostek budżetowych

Rachunkowość dostosowana do wymogów i przepisów prawa dotyczących jednostek budżetowych enova. Ułatwia prowadzenie ewidencji księgowej na zasadach klasyfikacji zadaniowej i klasyfikacji budżetowej. Poza tym ułatwia ewidencję zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikację zadaniową, rodzajową lub mieszaną. Ponadto oprogramowanie enova365 dla jednostek budżetowych automatycznie przygotowuje plany dochodów i wydatków czy kontroluje zaangażowanie środków budżetowych. System ERP jest kompatybilny z przepisami prawa, to znaczy z ustawą o rachunkowości oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Zgromadzone w systemie dla jednostek budżetowych dane pozwalają przygotować sprawozdanie wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów.

Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Jednostki budżetowe i administracyjne to zatrudniające setki lub tysiące pracowników zakłady pracy. Dzięki możliwości wykonywania operacji seryjnych oprogramowanie enova365 dla administracji publicznej ułatwia pracę na dużych bazach danych pracowników.

Łatwe przechowywanie, przygotowanie i ewidencjonowanie dokumentów dzięki enova365 DMS, czyli funkcjonalności, która pozwala ewidencjonować, przechowywać i porządkować dokumentację w systemie, a tym samym zapewnia łatwy wgląd do danych oraz szybszy obieg dokumentów pomiędzy pracownikami a poszczególnymi działami.