enova365
finanse i księgowość

System ERP enova365 finanse i księgowość to kompleksowy program księgowy w firmie zawsze dopasowane do aktualnych przepisów prawa.

To rozwiązanie, które ułatwia prowadzenie pełnej księgowości (Księgi Handlowej), księgowości uproszczonej (Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz ewidencję rozliczeń i środków pieniężnych). Warto podkreślić, że enova finanse i księgowość jest nieustannie aktualizowane, aby opierać się na aktualnych przepisach prawa i dopasowywać się do zmian. System enova365 udostępnia wiele niezbędnych dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami. Dodatkowo daje możliwość ich wydruku, ponownego tworzenia, podpisywania i przesyłania drogą mailową. Program daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzenia zestawień i sprawnego pozyskiwania potrzebnych informacji. 

Programenova365 posiada funkcję tworzenia potrzebnych plików JPK oraz automatycznego wysyłania ich do Ministerstwa Finansów. Ponadto system ERP enova365 Finanse i Księgowość umożliwia generowanie wszystkich potrzebnych e-Deklaracji dla VAT-7, VAT UE, VAT-27 czy CIT-8. 

Zalety enova365
finanse i księgowość to

Automatyzacja

Automatyzacja procesów ewidencjonowania
i dekretowania dokumentów
Twojej firmy.

Konfigurowalność

Możesz dowolnie rozbudowywać plan kont, struktury ewidencyjne, a także dowolnie dostosowywać ustawienia.

Analityczność

Masz możliwość tworzenia zestawień opartych o konta księgowe, projekty oraz inne definiowalne elementy.

Funkcje enova365
Finanse i Księgowość

Ewidencja

System enova365 finanse i księgowość daje możliwość ewidencjonowania różnych dokumentów. Program mając wszystkie potrzebne informacje może automatycznie sporządzić deklarację VAT. Dodatkowo pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową. Funkcja ewidencjonowania środków pieniężnych służy temu, aby na bieżąco śledzić stan zobowiązań i należności. Ponadto za jej pomocą można importować kursy walutowe, a także rozliczać różnice kursowe. 

Dziennik księgowań

Prowadzenie zapisów księgowych jeszcze nigdy nie było takie proste i przejrzyste. enova365 umożliwia zapisywanie grupy dokumentów danego typu w jeden dziennik lub subdziennik. 

Zestawienia księgowe

enova księgowość potrafi definiować bilans, a także inne zestawienia firmy. Zestawienia generują się w oparciu o plan kont oraz inne dane analityczne. 

Schematy księgowe

Dzięki systemowi enova365 prowadzenie księgowości w firmie może być przyjemniejsze, sprawniejsze i dodatkowo eliminuje ryzyko pojawienia się błędów. Program księgowy posiada taką funkcjonalność, która automatycznie zatwierdza wszystkie dokumenty i tworzy z nich schematy księgowe.

Tworzenie JPK

W związku z najnowszymi przepisami enova365 finanse i księgowość daje możliwość tworzenia, ewidencjonowania oraz wysyłania plików JPK. Możliwe jest także importowanie plików JPK przygotowanych w innych programach i scalanie pliku JPK z różnych systemów.