enova365 kadry płace i hr

enova365
kadry płace i hr

enova365 kadry płace i hr to system ERP ułatwiający codzienną pracę w działach kadr i płac

Oprogramowanie enova kadry płace to innowacyjny system kadrowo-płacowy, który w prosty i intuicyjny sposób umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi. enova kadry płace i hr usprawnia codzienną pracę działów kadr oraz rachunki płac w każdej firmie, nawet zatrudniającej tysiące pracowników. Spełnia wymogi polskiego prawa oraz łatwo dopasowuje się do zmieniających się przepisów. Wspomaga ewidencję danych kadrowych oraz wyliczanie wynagrodzeń, podatków, składek ZUS czy zasiłków chorobowych. Umożliwia rozliczenia wielowalutowe. enova365 kadry płace i hr jest zintegrowany z programem Płatnik, z różnymi czytnikami czasu pracy oraz z programami pakietu MS Office (Excel czy Word), dzięki czemu pozwala drukować umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy oraz zestawienia dokumentów przygotowane przez użytkownika

Zalety enova365
kadry płace i hr

Przepisy

Dostosowanie oprogramowania do aktualnych zmian w przepisach.

Integrowalność

Ogromna łatwość integracji z systemami zewnętrznymi.

Raportowanie

Możliwość generowania raportów w różnych formatach (PDF, załącznik do Excela)

Funkcje enova365
kadry płace i hr:

Kadry

enova kadry i płace daje możliwość zapisywania podstawowych i niezbędnych informacji o pracownikach takich jak: dane pracowników i zleceniobiorców oraz członków ich rodzin, a także zasady wynagradzania (w zależności od ustalonej formy), dopasowywanie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych czy dane podatkowe. Ułatwiają bezproblemowe usuwanie błędnych rekordów, zapisuje historie zmian, pozwala dokonywać modyfikacji. Łatwo odwzorowują nawet najbardziej złożone struktury organizacyjne firmy.

Płace

Pozwalają rozliczać umowy zlecenia czy pracę na etacie, wspomagają ustalanie czasu pracy, sumują elementy wynagrodzenia. Umożliwiają udzielanie długoterminowych pożyczek oraz opodatkowanych i nieopodatkowanych zaliczek na konto wpłaty. enova365 kadry i płace ułatwia swobodne określanie składników wynagrodzenia oraz ułatwia rozliczenia wielowalutowe.

Kalendarze

Ułatwiają definiowanie czasu pracy, odnotowywanie obecności i nieobecności oraz umożliwiają bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy.

Deklaracje

Zbiór wszystkich deklaracje zarówno tych podatkowych (PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1), jak i rozliczeniowych (DRA, RCA, RNA, RZA, RSA), oraz deklaracji ZUS (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA) w jednym miejscu. Dokumenty bez problemu można eksportować do programu Płatnik. Oprogramowanie enova365 kadry płace i hr oblicza także dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, współpracuje z programem Sod Offline oraz ułatwia sporządzanie deklaracji do GUS.

System wydruków

Oprogramowanie pozwala na wydruk niezbędnych danych, dzięki czemu upraszcza proces sprawozdawczości. Dokumenty można eksportować do programu MS World, gdzie można je modyfikować w razie potrzeb.

ZZL

enova365 kadry płace ułatwia zarządzanie personelem w każdej firmie, zarówno mniejszej, zatrudniającej kilkadziesiąt osób, jak i dużej korporacji, zatrudniającej tysiące pracowników. Pozwala zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacyjny. Jest bardzo pomocny w ewidencji szkoleń i kursów dla pracowników kwartalnych, półrocznych i rocznych ocenach pracowników. Wspomaga przygotowywanie analizy zapotrzebowania pracowników na dane stanowisko pracy.

WeBowaEnova

Upraszcza politykę personalną w każdej firmie. Pozwala monitorować pracownikom czas pracy, wymiar urlopów, ewidencjonować wnioski o urlop czy sprawdzać kartę wynagrodzeń pracowniczych. Z profilu kierownika w system hr można przeglądać dane personalne pracowników, wprowadzać ich czas pracy czy zatwierdzać wnioski urlopowe.