enova365 produkcja

enova produkcja to inteligentne narzędzie, które pozwala obniżać koszty przy automatyzacji pracy produkcji. Zarządzanie produkcją z systemem enova365 staje się łatwiejsze, bo firma zyskuje zintegrowany, operacyjny i rozbudowany program, który ułatwia stały dostęp do informacji.

enova365 produkcja daje mnóstwo możliwości. Jedną z nich jest produkcja dedykowana na zamówienie. Moduł ten jest powiązany z modułem handlowo-magazynowym. W ten sposób ułatwia automatyzację oraz kontrolę elementów produkcji i efektywne zarządzanie procesami produkcji. Poza tym pozwala na szybkie kalkulacje kosztów wytworzenia oraz eliminuje błędy związane z czynnikiem ludzkim. Zarządzanie produkcją w programie dla produkcji jest powiązane z zarządzaniem magazynem. Poprzez to połączenie daje możliwość kontroli obiegu informacji od produkcji aż po zarządzanie magazynem.

enova365 produkcja to większa wydajność dotycząca kompletowania zamówień, łatwe generowanie dokumentów magazynowych oraz zarządzanie magazynem z poziomu urządzeń mobilnych. enova365 pozwala na zarządzanie produkcją, gdzie ułatwia pracę na każdym etapie produkcji. To idealne rozwiązanie dla firm działających na zasadzie produkcji seryjnej. Pozwala na produkcję bazującą na technologii wyrobu gotowego.

enova365 produkcja to możliwość intuicyjnego tworzenia dokumentów przyjęcia produktów czy rozchodu surowców. Wszystkie informacje w jednym systemie upraszczają monitorowanie procesu produkcji oraz ułatwiają analizę danych. Ze względu na automatyczne korygowanie wartości przyjęcia produktów do wartości rzeczywistych kosztów zlecenia moduł produkcyjny wprowadza możliwość rozliczania produkcji względem kosztów rzeczywistych. A to zdecydowanie ułatwia pracę w przypadku kiedy nie odnotowano pełnego rozchodu surowców.

Zalety
enova365 produkcja

Integrowalność

Możliwość obsługi produkcji w systemie zintegrowanym z modułem handlowo-magazynowym.

Operacje

Możliwość tworzenia wzorcowych
operacji, które są elementami
produkcji.

Rozbudowa

Program jest zautomatyzowany,
co umożliwia współpracę
z systemami zewnętrznymi.

Funkcje
enova365 produkcja

Workflow

System enova365 zawiera moduł Workflow, który jest jego integralną częścią. Dzięki tej aplikacji można odpowiednio zarządzać procesami. Jest to rozwiązanie, które intuicyjnie organizuje i automatyzuje prace produkcyjne.  Automatycznie zarządza także przepływem informacji. Program ERP potrafi inicjować dowolny proces z poziomu listy, a następnie daje możliwość analizy statusu jego realizacji. 

Dokumenty

Program dla firm produkcyjnych zawiera system zarządzania dokumentami (DMS), które mają charakter ewidencyjny. enova365 produkcja wspiera czynności przechowywania, porządkowania i archiwizowania danych. Posiada też opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu. 

Harmonogram zadań

System zawiera harmonogram zadań, dzięki któremu można inicjować rozpoczęcie procesu w odpowiednim czasie. Jeśli harmonogram zostanie poprawnie skonfigurowany, dopilnuje rozpoczęcie zadań. 

Procesy i zastępstwa

Aplikacja Workflow kontroluje, aby zadania trafią do odpowiednich adresatów, nawet pomimo okresów urlopowych i rotacji pracowników. System wylicza zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności.