enova365
dla agencji pracy tymczasowej

Funkcjonalny dodatek do programu dla agencji pracy tymczasowej to świetne rozwiązanie branżowe ENOKO APT, które umożliwia obsługę pomiędzy agencją i jej kontrahentami.

Program dla agencji pracy to doskonałe rozwiązanie, które rozszerza możliwości modułów Kadry PłaceHandel. Dodatek ENOKO APT w oprogramowaniu enova365 ułatwia codzienną pracę Agencji Pracy Tymczasowej.

Oprogramowanie dla agencji pracy tymczasowej to mnóstwo funkcjonalności takich jak portale pracownicze, e-teczki pracownicze oraz program do ewidencji czasu pracy pracowników. System kadrowo-płacowy enova365 to wiele możliwości takie jak: prowadzenie e-teczek pracowników, pulpity pracowników i kierowników, zarządzanie rekrutacjami, listy płac i rozliczenia ZUS oraz zarządzanie pracą agencji.

Innym rozwiązaniem, które ułatwi pracę Agencji Pracy Tymczasowej, jest funkcjaoutsourcing pracowników. Pozwala on na tworzenie teczek pracowników, zarządzanie dużymi zbiorami danych, wydawanie różnych dokumentów takich jak świadectwa pracownicze.

Jeśli potrzebujesz bardziej dostosowanego systemu, enova dla agencji pracy tymczasowych oferuje dodatek Pracownicy Eksportowi. Jest to rozwiązanie, które pozwala sprawnie rozliczać wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych

Funkcjonalności systemu
enova365 dla agencji pracy tymczasowej

Dekretowanie

Dodatek do systemu ERP enova365 umożliwia automatyczne dekretowanie list płac do księgowości.

Usługi APT

Moduł posiada mechanizmy rozliczeń z pracodawcami na podstawie zatwierdzonych warunków rozliczeń.

Kalkulatory

Kalkulatory rozliczeń
z kontrahentami pozwalają złożyć ofertę oraz łatwo dopasować ją do indywidualnych potrzeb.

Ewidencja

Możliwość podziału rozliczeń
z pracodawcami ze względu na okresy obowiązywania i grupy stanowisk pracowniczych.

Raporty

Możliwość generowania raportów
niezbędnych dla oddelegowanych oraz tymczasowych pracowników.

Fakturowanie

System automatycznie obsługuje fakturowanie usług Agencji Pracy Tymczasowej.

Kartoteki kadrowe

System prowadzi rozbudowane kartoteki kadrowe, które są niezbędne do rozliczenia.

Obsługa procesów

Sprawna obsługa procesów pomiędzy Agencją Pracy Tymczasowej a jej kontrahentami.

Wymagania sprzętowe