Usługi

Wdrażanie
systemów ERP

Dostarczamy usługi obejmujące zarządzanie pełnym cyklem wdrożeniowym. Wspieramy procesy od etapu analizy przedwdrożeniowej, poprzez dostarczenie rozwiązania i sprzętu, migrację danych, szkolenia użytkowników, uruchomienie systemu, aż do asysty technicznej i merytorycznej po zakończeniu projektu.

Integrowanie systemów informatycznych

Integracja to całokształt działań zmierzających do scalenia (spójności) rozwiązań informatycznych uzyskanych na zasadzie synergii. Celem integracji jest zbudowanie efektywnego i bezpiecznego systemu, który zapewni szybki dostęp oraz niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej.

Programowanie systemów dedykowanych

Programujemy dodatkowe funkcjonalności i rozszerzenia systemu. Definiujemy zaawansowane składniki wynagrodzeń (również bezpośrednio w języku C#), tworzymy i modyfikujemy wydruki i zestawienia, tworzymy i modyfikujemy cechy, taski oraz workery.

Migrowanie danych

Podczas realizacji prac wdrożeniowych nowego systemu informatycznego zwykle pojawia się potrzeba przeniesienia danych z używanego dotychczas programu. Szybka i sprawna migracja danych z wcześniej wykorzystywanych w firmie aplikacji daje możliwość zachowania ciągłości pracy i realizacji założonych celów.

Opieka serwisowa

Po zakończeniu procesów wdrożeniowych, masz możliwość stałego skorzystania z naszego wsparcia. Dzięki podpisaniu umowy na opiekę serwisową nad system ERP, możemy Ci zaoferować pakiet dedykowanych usług. Działamy w oparciu o nowoczesne narzędzia komunikacyjne, wsparcie świadczymy w trybie zdalnym lub na miejscu.

Szkolenie

Aby zapewnić wysoki poziom wiedzy praktycznej użytkowników, oferujemy Ci szkolenia różnego stopnia zaawansowania z obsługi funkcjonalności oferowanych programów. Szkolenia kierowane są do każdego, bez względu na zajmowane stanowisko, które zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne przy wykonywaniu codziennych zadań.