Wdrożenie systemu ERP

Wdrożenie systemu ERP

System ERP służy do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Jest to pełna integracja wszystkich obszarów działalności. W przypadku małych i średnich firm bardzo często korzysta się z kilku programów, które odpowiadają za wykonanie pojedynczych procesów. Skutkuje to ręcznym przenoszeniem danych, zwiększonym ryzykiem popełnienia błędów oraz zmarnowanym czasem, który można by wykorzystać w bardziej praktycznym celu. System ERP charakteryzuje się tym , że obejmuje wszystkie działania firmy i optymalizuje realizację zadań. 

Aby system działał sprawnie, istotne jest dobrze przeprowadzone wdrożenie. Samo wdrożenie ERP składa się z sześciu etapów. Działając krok po kroku, zgodnie z założeniami, nie ma ryzyka porażki. Wdrożenie systemu ERP oraz jego aktualizacja są procesami niezwykle czasochłonnymi, złożonymi i wymagającym współpracy całego zespołu.

Etapy wdrożenia ERP

infografika wdrożenie systemu

Wdrażanie systemów informatycznych zaczynamy od diagnozy. Jest to etap podczas, którego należy wybrać odpowiedni program, a następnie przygotować się do wdrożenia. Kolejny krok – analizę, rozpoczyna wdrożenie rozwiązania w firmie. Gromadzone i analizowane są dane o potrzebach biznesowych. Następnie przechodzimy do projektowania modyfikacji i konfiguracji. Utworzenie ostatecznej struktury danych oznacza przejście do etapu budowy. Ta faza ma na celu stworzenie i przetestowanie infrastruktury systemu. Na tym etapie zachodzi także proces testowej migracji danych. W trakcie uruchamiania przenosimy realizację czynności do nowego systemu ERP. Ostatnim etapem jest działanie, które dotyczy wykonania ostatecznego audytu jakości wdrożenia.

Opieka powdrożeniowa

Po zakończeniu procesu wdrożenia systemu ERP można przystąpić do jego korzystania. Jednak nawet po tym etapie jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom. W miarę rozwoju firmy, zmian przepisów, również program do jego zarządzania powinien być odpowiednio dostosowany. Z tego względu oferujemy opiekę powdrożeniową. Można się z nami kontaktować telefonicznie lub mailowo. Wszelkie poprawki, aktualizacje i udoskonalenia pomagamy wprowadzać zdalnie, korzystając z oprogramowania TeamViewer.